Newsletter
Zapisz się do newslettera!
co chcesz wybrać?

REGULAMIN kursu

kursy szycia » REGULAMIN kursu

 

 

 

1. Na zajęcia mogą zapisywać się osoby pełnoletnie lub nieletnie za zgodą rodziców lub opiekunów.

 

2. Osoby uczestniczące w zajęciach, rodzice lub opiekunowie osób nieletnich zapisanych na kurs biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia w czasie trwania zajęć jak i przerwie.

 

3. Warunkiem uczestnictwa w kursach  jest uprzednia rezerwacja miejsc drogą mailową lub telefoniczną.

 

 e-maill: biuro@domartystyczny.pl

 

  tel: 606 930 984

 

4. Dokonanie wpłaty odpowiedniej dla danego kursu , zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.domartystyczny.pl w dziale kursy szycia, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Dane do wpłaty:

dom Artystyczny Renata Ślusarska-Szczepanik

MutliBank

54 1140 2017 0000 4302 1299 2003

w tytule wpłaty należy wpisać rodzaj kursu i datę.

 

5. Wniesienie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych zgłoszeń. W takiej sytuacji:

 

     a) Organizator powiadomi uczestników, którzy się zapisali na kurs co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kursu.

 

     b) Organizator gwarantuje zwrot uiszczonej wpłaty na wskazany numer konta bankowego uczestnika lub za jego zgodą ww. wpłata zostanie potraktowana jako opłata za taki sam kurs odbywający się w innym terminie.

 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika w czasie trwania kursu zwrot pieniędzy nie przysługuje.

 

8. Uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu kursu.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

 

        Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.dodajdo.com
  • www.facebook.com